- بخش پروژه هاي نظامي
- پروژه هاي ساصد:
* تابلوهاي فشار متوسط - ۸ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف، امرژنسی و بانك خازن تا ظرفيت - ۲۴ سلول
- پروژه هاي ساتا:- بخش پروژه هاي نظامي
- پروژه هاي ساصد:
* تابلوهاي فشار متوسط - ۸ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف، امرژنسی و بانك خازن تا ظرفيت - ۲۴ سلول
- پروژه هاي ساتا:
* تابلوهاي فشار متوسط - ۴ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف – امرژنسی و بانك خازن تا ظرفيت -۲۸سلول
- پروژه صنايع دريايي شهید جولایی :
* تابلوهاي فشار متوسط -۲۰ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف – امرژنسی – بانك خازن تا ظرفيت -۴۸ سلول
- پروژه هوافضا:
* تابلوهاي فشار ضعيف – بانك خازن تا ظرفيت - ۸ سلول
- پروژه پادگان حمزه:
* تابلوهاي فشار ضعيف و بانك خازن تا ظرفيت -۱۲ سلول
- پروژه صنایع دریایی شهید توحیدی
* پروژه شناور های تندرو
* تابلوهای برق دریایی - ۹۰ دستگاه
* پنل های کنترل دریایی - ۵۰ دستگاه
11

- بخش آموزش عالي
- پروژه طرح جامع سازي دانشگاه هاي اراك
طرح دانشكده هاي پرديس (واحد فني)
* تابلوهاي فشار متوسط - ۸ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف – بانك خازن تا ظرفيت -۱۴ سلول
- پروژه دانشكده پرديس (واحد علوم)
* تابلوهاي فشار متوسط -۵ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف و بانك خازن تا ظرفيت -۱۰ سلول
- پروژه خوابگاه اساتيد و دانشجويان
* تابلوهاي فشار ضعيف و تأسيساتي -۸ سلول
- پروژه دانشکده فنی طبس
* تابلوهای فشار ضعیف- بانک خازن(فولاد تنال غرب قومس)- ۸سلول
- پروژه دانشکده بیجار
* تابلوهای فشار ضعیف - امر ژنسی- بانک خازن (فولاد تنال غرب قومس)-۱۲سلول

iran_logo_23_20091021_1805100049

بخش شركت هاي برق منطقه اي و آب و فاضلاب:
* برق منطقه ای تهران و نواحی استان تهران
* تابلوهای اندازه گیری فشار ضعیف-۱۰۰دستگاه
* تابلوهای شارتر و روشنایی - ۱۵۰ستگاه
*شركت آب و فاضلاب استان تهران
* تابلوهاي فشار ضعيف تا ظرفيت -۱۲ سلول
* شركت برق منطقه شمال شرق
* تابلوهاي شالتر تا ظرفيت -۱۸ سلول
* شركت برق منطقه اي زنجان
* تابلو شالتر تا ظرفيت -۱۰ سلول
* شركت آب ، برق و فاضلاب چابهار
* تابلوهاي اندازه گيري تا ظرفيت -۲۶۰ سلول

12

-بخش نفت، گاز و پتروشيمي:

- پروژه پتروشيمي اصفهان

* تابلوهاي شبكه بانك خازن فشار متوسط-۸ سلول

*تابلوهاي شبكه فشار ضعيف و PLC تا ظرفيت - ۱۱ سلول

- پروژه هاي پالايشگاه نفت آبادان

* تابلوهاي شبكه فشار ضعيف ديواري تا ظرفيت - ۶۸ سلول

- پروژه شرکت مهندسی توسعه گاز ایران

* تابلو فشار ضعیف و بانک خازن و امرژنسی- ۱۲سلول

111

پروژه هاي بيمارستاني:
- پروژه بیمارستان ایت ا.. کاشانی
* تابلوهای فشار ضعیف و امرژنسی+ بانک خازن- موتورخانه تا ظرفیت ۱۶۰۰A- 18 سلول
- پروژه بیمارستان امام رضا
* تابلوهای امر ژنسی و فشار ضعیف- ۸ سلول
* تابلوهاي امرژنسی بيمارستان آتيه تا ظرفيت - ۴ سلول
* تابلوهاي شبكه بانك خازن بيمارستان امام خميني تا ظرفيت -۸ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف بيمارستان ساسان تا ظرفيت -۷ سلول

Dei-Hospital

شركت هاي تأسيساتي:
* تابلوهاي فشار ضعيف شركت شميران پمپ (موتورخانه اي) -۹۷ دستگاه
* تابلوهاي فشار ضعيف شركت برف آب ريز (موتور خانه اي) -۵۰ دستگاه
* تابلوهاي فشار ضعيف شركت اكوچال آريا (موتور خانه اي) -۴۳ دستگاه
صنایع خوروسازی:
* صنایع خودروسازی گروه بهمن موتور
- سالن خط ۲ و خط ۳ مزدا( ۳ )
* تابلوهای فشار ضعیف و بانک خازن ۳۲۰۰A- 8سلول
* تابلوهای فشار متوسط ۲۰KV (SF6)- 2سلول
* تابلو فشار ضعیف و بانک خازن ۲۵۰۰A- 11سلول
* تابلو تولید نیروگاه ژنراتورهای سنکرون( سنکرو نایزر ژنراتورها) - ۶ سلول

51

ساير موسسات و سازمانها و ارگانها:
* سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۲
* تابلو فشار ضعیف+ بانک خازن- ۵سلول
* سازمان خدمات بیمه سلامت
* تابلوهای فشار ضعیف - بانک خازن تا ۱۶۰۰A- 6سلول
* شركت لاميران
* تابلوهاي فشار متوسط - ۱۴ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف – بانك خازن – پيانويي – PLC -48 سلول
* شركت مترو تهران پروژه ايستگاه ترمينال جنوب و شوش
*تابلوهاي امرژنسی و فشار ضعيف تا ظرفيت - ۸ سلول
* شركت ميقات افروز
- پروژه توليد ظروف يكبار مصرف
* تابلوهاي فشار ضعيف و بانك خازن – امرژنسی و پيانويي تا ظرفيت -۲۹ سلول
* شركت ليماك
- پروژه توليد ظروف يكبار مصرف
* تابلوهاي فشار ضعيف – بانك خازن – امرژنسی تا ظرفيت -۱۸ سلول
*سازمان اوقاف و امور خيريه
* تابلوهاي فشار ضعيف و بانك خازن -۵ سلول

bime%20salamt

 

بخش پروژه هاي شركت هاي راهسازي و ساختماني:
* شركت تعاوني راهداران كشور
- پروژه كارخانجات توليد آسفالت جمال آباد و شريف آباد
* تابلوهاي شبكه فشار متوسط - ۴ سلول
* تابلوهاي شبكه فشار ضعيف – بانك خازن و پيانويي و PLC تا ظرفيت - ۱۴ سلول
- پروژه كارخانجات توليد گلاسبيد
* تابلوهاي فشار متوسط - ۸ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف – امرژنسی - بانك خازن تا ظرفيت - ۱۸ سلول
- پروژه كارخانجات توليد درب و پنجره PVC
* تابلوهاي فشار متوسط - ۸ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف – امرژنسی - بانك خازن و PLC تا ظرفيت - ۱۶ سلول
- پروژه ايمن سازي تونل وانا
* تابلوهاي فشار متوسط - ۸ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف – امرژنسی - بانك خازن تا ظرفيت - ۲۳ سلول
* شركت هاي راهسازي و ساختماني رك و كوهسر
- پروژه كنگان (بوشهر) پروژه جاشك (بوشهر)
- پروژه (قازيان انزلي) – پروژه تونل هاي آزاد راه قزوين رشت- پروژه راه سازي سياه بيشه)
(جهت كارگاه هاي سنگ شكن و كارخانه هاي توليد آسفالت)
*تابلوهاي فشار متوسط و تابلوهاي فشار ضعيف و ایمرجنسی
كارگاهي تا آمپراژ - ۶۸ سلول
* شركت ساختماني رايان دشت
- پروژه ۱۹۸ واحدي شهرستان خرموج
* تابلوهاي فشار متوسط - ۹ سلول
* تابلوهاي فشار ضعيف – امرژنسی - بانك خازن – تابلوهای اندازه گیری-۴۸ سلول
- شركت ساختماني جهانسو (برج ديباجي)
* تابلوهاي فشار ضعيف و بانك خازن- ۴سلول
- پروژه پاساژ غدیر بازار بزرگ تهران
* تابلوهای فشار ضعیف- امر ژنسی-بانک خازن- ۱۰ سلول
- پروژه برجهای نگین غرب(قوه قضاییه)
* تابلوهای فشار ضعیف و بانک خازن - امر ژنسی- ۶۰سلول
- پروژه کیمیایی شمال
* تابلوهای فشار ضعیف و موتورخانه- ۴۸ دستگاه
- آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران
* پروژه برجهای کوثر
- تابلوهای فشار ضعیف و بانک خازن - موتورخانه و روشنایی و اندازه گیری- ۴۸ سلول
- پروژه برجهای غدیر
- تابلوهای فشار ضعیف و بانک خازن - موتورخانه و روشنایی و اندازه گیری- ۶۰سلول
- متفرقه:
* هتل اوین (پارسیان)
*مجتمع تجاری اندیشه

rahdari