جدیدترین محصولات

[recent_products per_page="5" columns="5"]

تابلو پیانویی

1

تابلو بارانی

کامپکت

تابلو کنتری

کنتوری

ضمانت نامه محصولات:

[recent_products per_page="5" columns="5"]

فهرستی از لوازم یدکی مورد نیاز تابلو (بنابر درخواست کارفرما) برای دو سال کار مداوم تهیه و ارائه می گردد.
تابلوها پس از گذراندن مرحله کنترل و تحویل به مشتری به مدت یکسال پس از تحویل قطعی گارانتی می گیرد.
بعد از خدمات فروش یک قسمت جداگانه طراحی شده است که کارهای تعمیرات یا جایگزینی بخشهای آسیب دیده در طول گارانتی را بر عهده می گیرد که مطمئن ترین گارانتی برای پیشنهادات شما می باشد